Custom Image

Defansif kodlama

Büyük ve orta ölçekli şirketlerde bir projede katkıda bulunan yazılımcı birden fazla takımdan olur. Bu kod kalitesinin sağlanmasını zorlaştırır. Defansif kodlama prensipleri ile kod kalitesi, kodda yapılabilecek hataları önleyecek şekilde yazılır. Böylelikle mimari prensipler, ayrı dokümanlar ve eğitimler yerine kod üzerinden diğer takımlara dolaylı olarak aktarılmış olur.

Continuous Delivery

Sürekli dağıtımın (Continous Delivery) temel prensibi ‘otomatize edebildiğiniz altyapı işlerini otomatize edin’dir. Sürekli dağıtım (Continous delivery) aşamasına gelmek için sırayla şu aşamaların geçilmesi gerekir: kaynak kodu kontrolu (source control), sunucu tarafında sürekli build (server-side continous build), sürekli taşıma alma (continous deployment).  

Programlama Dilleri

Java, C, C#, Python, Swift dillerinde ve Android, iOS mobil platformlarında şirket ihtiyacına uygun eğitimler vermekteyiz.

Yazılım Takımı Yönetimi

Teknik kökenden gelen yazılımcılar için takım nasıl yönetilir. Business tarafı ile ilişkiler nasıl yürütülür? Yazılım ekibinin performansı nasıl yüksek tutulur? Ekip içi iletişim nasıl sağlanır?